voorwaarden

Algemene voorwaarden voor gebruik van de huurzaak.nl site:

- De door HUURZAAK.nl ontvangen aanbiedingen dienen volledig te zijn. Onjuiste of onvolledige aanbiedingen kan HUURZAAK.nl weigeren.
- HUURZAAK.nl is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de content van welke aard dan ook op, die vermeld is op de webpagina's/website.
- HUURZAAK.nl is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
- HUURZAAK.nl niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.
- Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit of naar de webpagina verzendt.
- U zal HUURZAAK.nl, haar vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur (s)van deze voorwaarden beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Van de Water Beheer